oferta

oferujemy części maszyn, wyroby metalowe, konstrukcje stalowe

 

Przedstawiamy ofertę produktów polskich odlewni - odlewy o różnych właściwościach
i przeznaczeniu:

MATERIAŁY:

 • żeliwo szare GG 15, GG 20, GG 25
 • żeliwo sferoidalne grafityzowane (żeliwo sferoidalne) gatunku GGG 40, GGG 50, GGG 60
  oraz GGG 70
 • odlewy z brązu
 • żeliwo ciągliwe
 • żeliwo niskostopowe
 • staliwo
 • odlewy aluminiowe

CIĘŻAR:

Zakres ciężaru pojedynczego elementu - od 0,2 kg do 30 ton

PRZEZNACZENIE

 • przemysł stoczniowy
 • przemysł samochodowy
 • maszyny rolnicze i budowlane
 • armatura przemysłowa
 • wyposażenie stalowni
 • dla instalacji miejskich / systemy kanalizacyjne i inne

Dobrze wyposażone laboratoria kontrolno-pomiarowe gwarantują wysoką jakość odlewów oraz stabilność ich własności technicznych i mechanicznych.
Nasze produkty są wykonywane zgodnie z normami polskimi i europejskimi lecz możemy też dostosować się w tym zakresie do specyficznych wymogów klientów zagranicznych
i bazować na indywidualnej dokumentacji technicznej oraz uzgodnionych warunków wykonania. Nasi producenci dysponują właściwym wyposażeniem by na każdym etapie produkcji móc zapewnić wymagane wysokie parametry produktu.

Proces produkcyjny opiera sie na nastepujących technikach:

topienie

 • w żeliwiakach
 • w piecach indukcyjnych / proces duplex
 • w piecach martenowskich (łukowych w przypadku staliwa)

formowanie

 • automatyczne
 • maszynowe
 • lub formowanie ręczne

formowanie rdzeni

 • CO2
 • proces hot, cold box
 • masa olejowa
 • rdzenie z żywic syntetycznych
 • tworzywa samoutwardzalne
 • skorupowe

obróbka cieplna (nawęglanie, fosforanowanie)

śrutowanie

ochrona antykorozyjna

kontrola i badania (analiza składu chemicznego, własności mechaniczne, metalograficzna analiza strukturalna)

modele: drewno, metal i żywica

Odlewy mogą być dostarczone w stanie surowym jak również całkowicie obrobione.

ODKUWKI

Jesteśmy w stanie dostarczać nastepujące odkuwki matrycowe

 • odkuwki matrycowe o ciężarze 0,2 do 40 kg
 • odkuwki swobodne o ciężarze 0,5 do 1500 kg
 • matryce kuźnicze i oprzyrządowanie
 • pierścienie kute

Odkuwki są wykonywane ze stali węglowej, stali stopowej oraz stali specjalnej zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami.

STOPY ALUMINIUM (ALUMINIUM W GĄSKACH)
USŁUGI OBRÓBCZE

Obróbka różnego rodzaju odlewów, odkuwek jak również innych elementów może być wykonana na następujących maszynach:

 • tokarki sterowane numeryczne
 • tradycyjne tokarki o zakresie toczenia pomiędzy fi 1000, L=6000
 • frezarki sterowane numerycznie
 • frezarki uniwersalne
 • frezarki obwiedniowe fi 700 - Mm8
 • wytaczarki poziome z cyfrowym odczytem
 • piły do fi 400
 • dłutownice
 • szlifierki dwuściernicowa do płaszczyzn, szlifierki do otworów i do wałków

Dodatkowe usługi:

 • obróbka cieplna stali taka jak: utwardzanie, azotowanie, nawęglanie
 • obróbka galwaniczna
 • obróbka plastyczna: kucie, wykrawanie
 • spawanie (spawanie elektryczne, gazowe, w osłonie CO2)
 • czyszczenie - śrutowanie

 

oferujemy odkuwki matrycowe i swobodnie kute, obróbkę mechaniczną,
Copyright© KED System 2012